İdare / Özlük
veri hazirlama ve kontrol isletmeni

Yasemin BAYSEL
Veri Hazırlama ve Kont. İşlt.