Hendek Devlet Hastanesi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hendek Devlet Hastanesi

Hastanemiz ilk defa 1952 yılında Sağlık Merkezi statüsünde hizmete açılmıştır.

İnşaat oturma alanı 1.330m², kapalı inşaat alanı  4.250m², Arsa Alanı  2.200m² olan hastanemiz 1996 yılında yataklı servislerin bulunduğu ek binanın hizmete konulmasıyla ve son olarak 2003 yılında poliklinik binası ile hizmet sunmaktadır. 52 Yatak kapasitesi ile sürekli gelişerek ve bölge insanının sağlığına katkı sunmaya devam etmektedir.

Sakarya ili Hendek ilçesinde 2012 nüfus kayıtlarına göre 73.963 ve diğer ilçelerden gelenlerle yaklaşık 100.000 kişiye hizmet veren, kalite hedefleri doğrultusunda sürekli gelişmeye gayret eden hastanemiz hasta memnuniyetini sürekli arttırmaktadır.

Fiziki şartlara bağlı eksiklerimiz yeni hastane binamızın hizmete girmesiyle iyileşecek ve sağlık ekibinin kurumsal hedefler doğrultusunda bir arada gayret göstermesiyle birlikte hizmetin kalitesi daha da yükselecektir.

Sağlık hizmeti almak için başvuran tüm hastalarımıza yaklaşımımızda dil, din, ırk, cinsiyet ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin, hasta haklarına saygılı, çalışan haklarına duyarlı, etik değerlere bağlı bir gelişim ve değişim içindeyiz.

Hizmeti veren ile alan arasındaki pozitif iletişim ile memnuniyeti sürekli arttırmak için çalışan sağlık ekibimiz sürekli eğitimlerle kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, nitelikli kanıta dayalı ve hasta odaklı sağlık hizmeti sunumunu sağlamanın yanında çeşitli iletişim yolları ile hastaları sağlık konusunda bilgilendirmekte sosyal sorumluluk projeleri ile sağlığa katkı sunmayı hedeflemektedir.

12.12.2015 tarihi itibariyle yeni yerleşkemizde, 100 yatak kapasitesi ile hizmet vermekteyiz.