Enfeksiyondan Korunma Kuralları
  1. Hastane Enfeksiyonlarından korunmanın en etkili yöntemi el yıkamadır.
  2. Hastane ziyaretlerinde galoş giyiniz, hasta yataklarına oturmayınız.
  3. Kendi eşyalarınızı ve diğer hastaların kişisel eşyalarınızı kullanmayınız.
  4. Ameliyathaneler, yoğun bakım ünitesi ve laboratuarlar gibi giriş kısıtlaması olan birimlere hasta ve yakınlarının girişi yasaktır.
  5. Hasta dolaplarında yiyecek bulundurmayınız.
  6. Yattığınız klinikteki görevlilerin uyarılarına dikkat ediniz.