Eczane

Hendek Devlet Hastanesi Eczanesi, hastanemizde yatmakta olan hastalarımızın her türlü ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacını ve eczane hizmetleri beklentilerini karşılamakta ve Sağlık Bakanlığımızın mevzuatlarını uygun şekilde kaliteli ve etkin bir hizmet vermektedir.

Eczanemiz, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Strateji Bakanlığı gibi birimlerle koordineli olarak çalışmakta ve Bakanlığımızın mevzuat ve yönetmenliklerini takip etmektedir. Eczacımız, kesintisiz ve en iyi şartlarda ilaç teminini gerçekleştirmek, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına ilaç konusunda danışmanlık yapmak, ilaçla ilgili protokoller hazırlamak, hasta bilgilendirilmesi ile hastane içi eğitimler konusunda programlar geliştirmek gibi sorumluluklara sahiptir.

Hastane eczanemiz, ilaçların tefariği, stoklanması, iç ve dış birimlere dağıtılması ve hastaya uygun dozda uygun şekilde kullanılmasının kontrolüne kadar bunlarla ilgili kayıt ve döküm işlerinin yürütülmesini gerçekleştirmektedir. Eczanemizde ilaçlar, hem ilaç ambarı hem de eczane servis hizmetleri bölümünde uygun saklama ve depolama koşullarına göre depolanmakta ve kayıtlar tam otomasyon bilgisayar sistemi ortamında tutulmaktadır. Bu anlamda eczacımız; ilaç taleplerinin yapılmasında, ihale listelerinin oluşturulmasında, ihale satın alma mal muayene komisyonlarında görev almaktadır.